AK Partili Özkan: "2 bin avukat bir araya gelmek suretiyle yeni baro kurabilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda, 2 bin tane avukat bir araya gelmek suretiyle ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilir. Buna ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 2 bin sayısını çok önemsiyoruz. Şu an itibariyle 2 bin avukatın bir araya gelerek kurabileceği baro Türkiye'de 72 ilde var olan barodan daha büyük bir baro anlamına geliyor" dedi.

AK Partili Özkan: "2 bin avukat bir araya gelmek suretiyle yeni baro kurabilir"
30 Haziran 2020 - 11:46 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 - 13:04
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda, 2 bin tane avukat bir araya gelmek suretiyle ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilir. Buna ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 2 bin sayısını çok önemsiyoruz. Şu an itibariyle 2 bin avukatın bir araya gelerek kurabileceği baro Türkiye'de 72 ilde var olan barodan daha büyük bir baro anlamına geliyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın mensuplarına, avukatların meslek yapılanması olan Baro hakkında biz dizi açıklamada bulundu.
Barolar hakkında yapılan düzenleme çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ve sonuçlandığını aktaran Özkan, 28 madde ve 2 bölümden oluşan avukatlık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu belirtti. Barolarla ilgili düzenlemenin yapılma nedenlerini açıklayan Özkan, "Baroların demokratikleşmesi sadece bugünün değil, dünden bugüne her zaman var ola gelmiştir. Baroların, Anayasa ve yasada belirtilen görevleri dikkate alındığında ihtiyaçları günümüz koşullarında karşılayamadığı ve yerine getirmedikleri tespit etmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Son 20 yıllık süre zarfında avukat sayısının hızla arttığını hatırlatan Özkan, özellikle 3 büyük şehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de avukat sayısının yoğunluğundan bahsetti. Artan avukat sayıları nedeniyle baroların işlevlerini yitirdiğini aktaran Özkan, "1136 sayılı kanunun 1960'da yürürlüğe girdiği tarihte 10 bin civarında olan avukat sayısı, arada geçen süre zarfında tam 13 kez artmak suretiyle 130 binleri aşmıştır. Artan avukat sayısı özellikle İstanbul'da 50 bini, Ankara'da 20 bini, İzmir'de 10 bin rakamını zorlamaktadır. Artan bu sayı nedeniyle başta avukat stajyerlerinin mesleğe hazırlanması, eğitim konusunda baroların görevlerini gerektiği gibi yerine getirememelerine, avukat stajının sembolik ve şekli anlamda bir işleme dönüşmesine neden olmuştur. Avukatların mesleğe kabulünden sonra baroların, avukat meslektaşlarımızı meslek içi eğitimle gelişen hukuki konulara hazırlayamadıkları görülmüştür. Bu durumun İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında da olduğunun altını çizmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"Avukatların meslek yapılanması olan barolarda reform yapmak gereği hasıl olmuştur"
İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarında sandığa teveccühün yüzde 40-45 oranında azaldığının altını çizen Özkan, "Avukatların meslek yapılanması olan barolarda reform yapmak gereği hasıl olmuştur. Bu reformu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık. AK Parti hükümetlerinden önce diğer siyasi partilerin gündeme getirdiği Anayasal ve yasal reformların amaç ve hedeflerini inceledik. Tüm değerlendirmeleri topladıktan sonra hukukçu milletvekilleriyle bir araya geldik. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak hazırlamış olduğumuz avukatlık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 28 maddeden oluşan kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza sevk ettik" dedi.
Barolarla ilgili TBMM Başkanlığına iletilen teklif kapsamında gerçekleştirilecek durumlardan bahseden Özkan, "Üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda, 2 bin tane avukat bir araya gelmek suretiyle; ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilir. Buna ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 2 bin sayısını çok önemsiyoruz. Şu an itibariyle 2 bin avukatın bir araya gelerek kurabileceği baro Türkiye'de 72 ilde var olan barodan daha büyük bir baro anlamına geliyor. 2 bin çok önemli bir sayı. Bunun sadece ideoloji ve siyasetle olamayacağı, avukat meslektaşların ortak çıkarları, menfaatleri dikkate alınarak, Anayasa'da ve yasada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde bir araya gelebilecekleri hatırda tutulması gerekmektedir. Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır"
Baroların, Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) temsili hakkında da açıklamalarda bulunan Özkan, "Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır. Birlik Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmi beş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulu'nun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır. Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır" diye konuştu.

Baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevlerine gelecek düzenlemeden de bahseden Özkan, "Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir. Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır" dedi.
Avukatların kıyafetleri nedeniyle geçmiş dönemde ayrımcılığa uğradıklarını hatırlatan Özkan, bu durumun da ortadan kaldırılması için düzenleme teklifinin de bulunduğunu söyledi. Özkan, "Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır" şeklinde konuştu.
Yeni avukatlara kesenek indirimi sağlanacağını aktaran Özkan, "Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidatı) yarı oranında ödeyeceklerdir. Genel çerçevesini sizlerle paylaştığımız avukatlık kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması dair kanun teklifimizin avukatlık ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
İHA

YORUMLAR

  • 0 Yorum